Backstage bij Jeroen Andernach

Share the Backstage bij Jeroen Andernach article:

Delen

Het moderne vissen op commercials kent inmid- dels een grote schare

ebbers. Vanuit verschillende disciplines ontdekken vissers het spectaculaire vissen met vaste hen- gel, feeder-, of pelletwaggler. Jeroen Andernach heeft bijvoorbeeld vanuit het verleden geen achtergrond die gerelateerd is aan het wedstrijdvissen. Hij en zijn onafscheidbare vismaat Pascal Habes waren altijd verwoede karperaars, bedienden zich van bivvy en rodpot, en hebben talloze tripjes naar Frankrijk gemaakt om daar 40-ponders te belagen. Toen de eer- ste commercials vorm begonnen te krijgen, verlegden zij hun aandacht en inmiddels horen beide mannen tot toonaangevende namen in deze specifieke stijl van vissen. Die opmars bleef niet onopgemerkt en begin
dit jaar werden hun inspanningen beloond met een sponsorovereen- komst met Innovations waar zij nu hun medewerking verlenen aan de ontwikkeling en het testen van nieuwe producten.

Een vis die eenmaal is gevangen, zal steeds terughoudender en behoedzamer worden met azen

DRESSUUR

Een praatje vooraf gaand aan het vis- sen, brengt een aantal interessante zaken naar voren. Jeroen legt uit
dat een karper in het wild exact het zelfde aas- en leefgedrag vertoont als zijn of haar soortgenoten op afgeslo- ten vijvers. Alleen het fenomeen dres- suur geeft een verandering in gedrag en dit moet je als visser proberen te doorgronden en te doorbreken. Dat is niet altijd even gemakkelijk
en vergt een flinke portie logisch nadenken. Een vis die eenmaal is gevangen, zal steeds terughoudender en behoedzamer worden met azen. Slechts wanneer de vissen zich ver- trouwd voelen, gaan ze over tot voed- sel opnemen.

EXPANDER PELLETS

Een goede optie om vissen te vangen op vijvers die onderhevig zijn aan dressuur, is het gebruik van zacht
aas. Vooral een zacht aasje dat zich natuurlijk gedraagt, zal de argwaan bij vissen tot een minimum beperken. Voorbeelden van dergelijk zacht aas zijn het vertrouwde deegje (paste), maar vooral ook de expander pellet. Deze pellets koop je gewoon in de winkel maar vergen vervolgens een klein beetje bewerking alvorens ze optimaal te gebruiken zijn. Een expander die je droog in het water gooit, blijft drijven doordat er lucht in de pellet zit. Met een pellet-pomp onttrek je daarom vóór je gaat vis- sen de lucht uit de pellet en pers je er als het ware water voor in de plaats. De pellet die nu gevuld is met water zal zinken en wordt binnen enkele minuten zacht van consistentie, maar behoudt zijn bijzondere en voor de vis zeer aantrekkelijke structuur. De expander kan rechtstreeks op de haak worden gezet, dus zonder hulp van elastiekjes of iets dergelijks. Doordat een expander pellet gevuld is met water, zal deze slechts langzaam naar de bodem dwarrelen. Eenmaal op de bodem zal het aas ook natuurlijk mee bewegen wanneer vissen op de voer- stek wervelingen in het water veroor- zaken. Dit natuurlijke bewegen van het aas maakt dat karpers het al snel zonder argwaan opnemen. Dat is de kracht van de expander pellet. Naast haakaas kun je expanders uiteraard ook gebruiken om ermee te voeren.

VOERTRUCS

Vijver 8 op ‘t Mun heeft een bestand met een behoorlijk aantal grotere

vissen; denk aan karpers met een gewicht tussen de 4 en 6 kilo. Deze grote en ervaren vissen vergen volgens Jeroen een specifieke bena- dering. Waar het bij kleinere vissen zaak is om je voerplek zo compact mogelijk te maken, werkt dit bij grote vissen iets anders. Het is beter om de pellets die je voert over een iets grotere bereik te verdelen. Grote vissen kunnen dan makkelijker boven de stek zwemmen en daarbij zoeken naar voedsel. Een hoopje pellets kan daarnaast ook argwaan wekken bij vissen die dit associëren met iets wat voor hen niet pluis is. Gevolg kan zijn dat er minder aan- beten zullen volgen.

Het is bekend dat juist de dikste vissen dicht tegen de oever worden gevangen. Deze ‘margin’ vergeet Jeroen dan ook zeker niet, maar bouwt hij heel anders op. Omdat de stek onder de kant váák pas later in de sessie vis aantrekt, is het belang- rijk om te zorgen dat hier voldoende aas ligt om eventueel eerder gearri- veerde vissen bezig te houden. Deze stek wordt doorgaans pas bevist in het tweede deel of zelfs het laatste uur van een wedstrijd.

In het najaar hebben karpers ook een voorkeur voor gekiemde zaden. Jeroen schroomt niet om de gehele inhoud van een blik hennep, aan- gevuld met wat pellets, in een keer op de kant-stek te deponeren. Deze stek bevindt zich daarbij binnen een meter uit de kant.

TACKLE

Jeroen knoopt aan de waterkant de tuigen die hij deze dag verwacht nodig te hebben. Omdat hij vissen verwacht die flink uit de kluiten gewassen zijn, gebruikt hij robuust materiaal. Een hoofdlijn van 21/00 en een onderlijn 19/00 maken een stevig geheel. De dobber is slechts 0,3 gram en wordt haarscherp afgelood voor minimale weerstand. De Stotz loodjes worden heel simpel als een bulkje tegen de onderlijn geschoven. Deze loodjes zijn voorzien van een ruime inkeping, waardoor ze gemak- kelijk op dikkere diameters lijn zijn te plaatsen. Om 8 mm expanders te vissen, is een haakmaat no. 14 een prima optie.

De dobber wordt afgepeild op een staande haak. Dit maakt dat iedere beweging van het aas onmiddellijk door de dobber wordt verraden. Slechts wanneer de wind vanaf de overzijde in kracht toeneemt, kiest Jeroen voor een overdiepte van 5 cm om het aasje stil te kunnen aanbie- den. Dit geeft de vissen ook net iets

meer speelruimte voordat de aanbeet op de dobber is af te lezen.

TRIGGEREN

Jeroen voert de losse pellets en expanders met behulp van zoge- noemde ‘cad pots’, kleine cupjes op de top van de hengel. Vrij snel na het voeren van de eerste pellets verschij- nen er vissen op de stek. Het blijft echter bij een aantal lijnzwemmers en geen enkele vis neemt het aas. “Wat nu?” is mijn vraag dan aan de maestro. Jeroen geeft aan dat de vis- sen waarschijnlijk extra geprikkeld

moeten worden om ze aan te zetten tot azen. Ze verraden immers wel hun aanwezigheid, maar laten zich nog niet verleiden. Om ze extra te triggeren, neemt Jeroen de katapult ter hand en schiet enkele keren een drietal pellets bij de dobber.

Het ploppende geluid klinkt waar- schijnlijk vertrouwd voor de vissen, want het eetsignaal lijkt te hebben geklonken. Binnen enkele minuten gaat de dobber vlotjes onder en schiet het elastiek uit de hengel wan- neer Jeroen deze optilt om de haak te

zetten. Het schieten van losse pellets blijkt toch wel de truc-van-de-dag. De vis op de vijver is vandaag beslist niet erg bijtlustig. Er wordt door de meeste vissers dan ook slechts heel sporadisch een vis gevangen, terwijl Jeroen toch met enige regelmaat een vis weet te haken op de expander pel- lets. Daaronder bovendien een paar fraaie exemplaren.

Het ploppende geluid klinkt waarschijnlijk vertrouwd voor de vissen, want het eetsignaal lijkt te hebben geklonken...

MARGINTIP

De bodem kort onder de oever loopt doorgaans af naar het diepere water wat verder uit de kant. Feitelijk vis je dan dus op een talud. Wanneer je hier een tuigje uitpeilt, betekent dat een verticale lijn door het water. Onze specialist legt uit dat karpers deze stek veelal vanuit de diepte benaderen, waardoor je kans hebt dat vissen de lijn zien of er tegenaan zwemmen. Dat kan leiden tot vals gehaakte vis- sen die de stek verstoren en die je uiteindelijk toch verspeelt. De truc van Jeroen is om op deze stek gewoon te vissen met het tuigje dat je gebruikt op de lange hengel. De dobber staat dan weliswaar veel te diep, maar hij gebruikt deze overdiepte om de lijn tegen het talud te leggen. Hij tracht de lijn bijna strak te houden, waardoor de dobber nog steeds contact houdt met de haak en een aanbeet wordt weergegeven. Voor de duidelijkheid: het aas ligt meer onderaan het talud, terwijl de dobber bovenaan het talud staat. Vissen die de stek naderen zul- len het aasje snel opmerken maar zien de lijn niet omdat deze bijna geheel op de bodem ligt.

Ers ook een voorkeur voor gekiemde zaden

De benadering van zowel de stek op de lange hengel als in de margin zijn goed doordacht. Ervaren wed- strijdvissers als Jeroen hebben in de praktijk ondervonden dat je niet moet stagneren in je visie op tactiek en voerstrategie. Wanneer vissen een tijdlang op de zelfde manier worden benaderd en vervolgens worden gehaakt, gaan ze dit vanzelf als bedrei- gend ervaren. Dan wordt het weer tijd om tactieken te heroverwegen en met iets nieuws op de proppen te komen. Doorbreek de dressuur!

JanWillem Nijkamp